شروع مسابقات جام پایتخت

در روز سه شنبه ١٨ بهمن ماه 

با یک دقیقه سکوت 


جهت همدردی با جانباختگان و آسیب دیدگان زلزله ترکیه و سوریه


بیانیه سرداور محترم مسابقات

داور بین‌المللی

ابوالقاسم نجیب :


به نام خدا

سلام

خانم ها و آقایان ،دوستان عزیز 

همانطور که با خبر شدید، شنیدن اخبار فاجعه بار زلزله ترکیه و سوریه  که منجر به کشته و مجروح شدن هزاران نفر شده است خبری بسیار ناراحت کننده و اندوه باری بود.

می دانیم که کلمات نمی تواند دراین زمان به راحتی بیانگر ناراحتی و اندوه ما باشد.

بنابراین برای نشان دادن همدردی عمیق خود با مردم ترکیه و سوریه، شروع این دور را با یک دقیقه سکوت اعلام می کنیم.


 ladies and gentlemen

, Dear Friends

As you know, it was a great shock to hear the tragic news of the disaster of earthquake in Turkey and Syria that thousands of people were died and  injured.

The words can not express our sadness at this time. thus we sympathize to Turkish and Syrian people with starting this round with a minute of silence.


کمیته برگزاری مسابقات جام پایتخت 🇮🇷

🗓 چهارشنبه ١٩ بهمن ماه ١۴٠١

@Tehranchessassociation2